Site-navigatie

Verschil in seksualiteit accepteren door SchoolsOUT

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het programma SchoolsOUT is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en roc’s om de acceptatie van seksuele diversiteit onder jongeren te vergroten.
Het doel van SchoolsOUT is dat leerlingen weten dat er naast heteroseksuele jongeren lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren (LHBT) zijn. Het programma wil bereiken dat jongeren zich niet negatief over LHBT-jongeren uitlaten, hen niet anders of negatief behandelen en openstaan voor contact zoals zij dat hebben met andere klasgenoten. Dit draagt uiteindelijk bij aan een veiliger schoolklimaat voor alle leerlingen.
SchoolsOUT bestaat uit twee onderdelen: een programma van interventies op scholen met een aanpak op maat, en daarnaast een regionale of stadsbrede aanpak om deze scholen te ondersteunen.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut; RIVM

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het programma SchoolsOUT is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en roc’s om de acceptatie van seksuele diversiteit onder jongeren te vergroten.
Het doel van SchoolsOUT is dat leerlingen weten dat er naast heteroseksuele jongeren lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren (LHBT) zijn. Het programma wil bereiken dat jongeren zich niet negatief over LHBT-jongeren uitlaten, hen niet anders of negatief behandelen en openstaan voor contact zoals zij dat hebben met andere klasgenoten. Dit draagt uiteindelijk bij aan een veiliger schoolklimaat voor alle leerlingen.
SchoolsOUT bestaat uit twee onderdelen: een programma van interventies op scholen met een aanpak op maat, en daarnaast een regionale of stadsbrede aanpak om deze scholen te ondersteunen.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut; RIVM

Nederlands Jeugd instituut