Site-navigatie

Betere samenwerking nodig in aanpak mishandeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Voor de aanpak van kindermishandeling is betere samenwerking nodig en moet de handelingsverlegenheid van professionals worden doorbroken. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het actieplan Kinderen Veilig, die staatssecretaris Martin van Rijn op 22 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Een deel van de 25 acties uit het actieplan is inmiddels doorgevoerd. De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bijvoorbeeld ingevoerd. Er zijn instrumenten en richtlijnen ontwikkeld. Het aantal contacten met het AMK is in tien jaar tijd verdubbeld en er gaan meer zaken naar het Openbaar Ministerie.
De tussenevaluatie identificeert zeven landelijke speerpunten voor de resterende looptijd van het actieplan. Zo moeten professionals meer multidisciplinair samenwerken. Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in het effect van een huisverbod. Ook moet de opsporing en vervolging van zaken verbeteren.
Nu de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling bij de gemeenten ligt, gaan VWS, VenJ, OCW en de VNG gemeenten ondersteunen. In vijf proefregio’s worden de komende twee jaar in ‘livings labs’ knelpunten aangepakt en de handelingsverlegenheid van professionals doorbroken.

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor de aanpak van kindermishandeling is betere samenwerking nodig en moet de handelingsverlegenheid van professionals worden doorbroken. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het actieplan Kinderen Veilig, die staatssecretaris Martin van Rijn op 22 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Een deel van de 25 acties uit het actieplan is inmiddels doorgevoerd. De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bijvoorbeeld ingevoerd. Er zijn instrumenten en richtlijnen ontwikkeld. Het aantal contacten met het AMK is in tien jaar tijd verdubbeld en er gaan meer zaken naar het Openbaar Ministerie.
De tussenevaluatie identificeert zeven landelijke speerpunten voor de resterende looptijd van het actieplan. Zo moeten professionals meer multidisciplinair samenwerken. Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in het effect van een huisverbod. Ook moet de opsporing en vervolging van zaken verbeteren.
Nu de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling bij de gemeenten ligt, gaan VWS, VenJ, OCW en de VNG gemeenten ondersteunen. In vijf proefregio’s worden de komende twee jaar in ‘livings labs’ knelpunten aangepakt en de handelingsverlegenheid van professionals doorbroken.

Nederlands Jeugd instituut