Site-navigatie

Inspectieloket Jeugd geopend voor gemeenten

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties hebben het digitale Inspectieloket Jeugd geopend, waar gemeenten terecht kunnen met vragen over toezicht op de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.
Het loket is geopend om gemeenten informatie te bieden over het toezicht op jeugdhulp. Daarnaast kunnen gemeenten bij het loket nieuwe zorgaanbieders aanmelden. Het inrichten van een loket voor gemeenten was een van de afspraken die gemeenten en inspecties hebben gemaakt over de onderlinge afstemming vanaf 1 januari.
Het digitale Inspectieloket Jeugd voor gemeenten is een samenwerking van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties hebben het digitale Inspectieloket Jeugd geopend, waar gemeenten terecht kunnen met vragen over toezicht op de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.
Het loket is geopend om gemeenten informatie te bieden over het toezicht op jeugdhulp. Daarnaast kunnen gemeenten bij het loket nieuwe zorgaanbieders aanmelden. Het inrichten van een loket voor gemeenten was een van de afspraken die gemeenten en inspecties hebben gemaakt over de onderlinge afstemming vanaf 1 januari.
Het digitale Inspectieloket Jeugd voor gemeenten is een samenwerking van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut