Site-navigatie

Interventie voor begeleid wonen is goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Erkenningscommissie Interventies heeft ‘Begeleid wonen in een groep’ van Stichting HVO-Querido erkend als goed onderbouwd. De interventie is voor jongeren van 18 tot 23 jaar die vroegtijdig zelfstandig moeten functioneren en daarvoor onvoldoende vaardigheden hebben.
De jongeren wonen tien maanden samen met andere jongeren in een appartement waar zij ondersteuning krijgen zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren. Doel van de interventie is dat de jongere zelfstandig een huishouding kan voeren, financieel zelfstandig is, een stabiele dagbesteding heeft in de vorm van werk of school, sociaal vaardig is en een ondersteunend netwerk heeft.
De interventie is gebaseerd op de krachtgerichte basismethodiek Houvast. De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgesprekken en gezamenlijke activiteiten zoals koken en schoonmaken.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Erkenningscommissie Interventies heeft ‘Begeleid wonen in een groep’ van Stichting HVO-Querido erkend als goed onderbouwd. De interventie is voor jongeren van 18 tot 23 jaar die vroegtijdig zelfstandig moeten functioneren en daarvoor onvoldoende vaardigheden hebben.
De jongeren wonen tien maanden samen met andere jongeren in een appartement waar zij ondersteuning krijgen zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren. Doel van de interventie is dat de jongere zelfstandig een huishouding kan voeren, financieel zelfstandig is, een stabiele dagbesteding heeft in de vorm van werk of school, sociaal vaardig is en een ondersteunend netwerk heeft.
De interventie is gebaseerd op de krachtgerichte basismethodiek Houvast. De begeleiding bestaat uit individuele en groepsgesprekken en gezamenlijke activiteiten zoals koken en schoonmaken.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut