Site-navigatie

Kader voor toezicht verantwoorde jeugdhulp online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het kader van de Inspectie Jeugdzorg voor het toetsen van verantwoorde jeugdhulp is nu online. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die de inspectie hanteert.
Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is in de afgelopen jaren ontwikkeld, getest en bijgesteld. De inspectie toetst de jeugdhulp op uitvoering van de hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, positie van de cliënt en organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en bijbehorende aandachtspunten.
Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, kwaliteitskaders uit het veld en richtlijnen voor beroepskrachten. In 2013 is de eerste versie in de praktijk getest en na een consultatie van de meest betrokken partijen in 2014 bijgesteld. Ook in komende jaren wordt het kader geactualiseerd en zo nodig aangepast. Met de publicatie van het toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan transparantie van haar werkzaamheden.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het kader van de Inspectie Jeugdzorg voor het toetsen van verantwoorde jeugdhulp is nu online. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die de inspectie hanteert.
Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is in de afgelopen jaren ontwikkeld, getest en bijgesteld. De inspectie toetst de jeugdhulp op uitvoering van de hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, positie van de cliënt en organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en bijbehorende aandachtspunten.
Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, kwaliteitskaders uit het veld en richtlijnen voor beroepskrachten. In 2013 is de eerste versie in de praktijk getest en na een consultatie van de meest betrokken partijen in 2014 bijgesteld. Ook in komende jaren wordt het kader geactualiseerd en zo nodig aangepast. Met de publicatie van het toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan transparantie van haar werkzaamheden.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut