Site-navigatie

Meldpunt transitieproblemen voor ouders en jongeren

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ouders en jongeren kunnen problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering sinds 1 januari melden bij de Monitor Transitie Jeugd. De monitor is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder MEE Nederland, Zorgbelang en het Landelijk Platform GGz.
De Monitor Transitie Jeugd moet onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten in kaart brengen. De monitor zorgt dat signalen over bijvoorbeeld gebrek aan kennis bij gemeenten of onvoldoende inkoop van zorg terechtkomen bij gemeenten, lokale belangenbehartigers of de rijksoverheid.
De monitor loopt tot en met 2016. De signalen en mogelijke oplossingen vanuit het perspectief van de cliënt worden verspreid via regionale en landelijke rapportages.
Ook professionals kunnen problemen melden bij de monitor.
Bron: MEE Nederland

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ouders en jongeren kunnen problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering sinds 1 januari melden bij de Monitor Transitie Jeugd. De monitor is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder MEE Nederland, Zorgbelang en het Landelijk Platform GGz.
De Monitor Transitie Jeugd moet onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten in kaart brengen. De monitor zorgt dat signalen over bijvoorbeeld gebrek aan kennis bij gemeenten of onvoldoende inkoop van zorg terechtkomen bij gemeenten, lokale belangenbehartigers of de rijksoverheid.
De monitor loopt tot en met 2016. De signalen en mogelijke oplossingen vanuit het perspectief van de cliënt worden verspreid via regionale en landelijke rapportages.
Ook professionals kunnen problemen melden bij de monitor.
Bron: MEE Nederland

Nederlands Jeugd instituut