Site-navigatie

Aanbod jeugdhulp en hulpbehoefte verschilt per wijk

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Uit onderzoek in Rotterdamse wijken blijkt dat het feitelijke gebruik van jeugdhulp niet aansluit bij de hulpbehoefte in een achterstandswijk. Kenmerken van wijkbewoners zijn een betere indicatie voor de hoeveelheid jeugdhulp die wordt gebruikt dan wat er bekend is over de hulpbehoefte, aldus de onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Kennis over het jeugdhulpgebruik en de hulpbehoefte op wijkniveau is van belang om tijdig te kunnen ingrijpen en kosteneffectief te zijn. Het onderzoek behelsde een analyse van het jeugdhulpgebruik in 49 Rotterdamse wijken met gegevens verzameld over 2010 en 2011. De hulpbehoefte werd gemeten via een monitor bij ruim tweeduizend ouders. Populatiekenmerken werden gehaald uit de bevolkings- en leerlinggegevens van de gemeente.
Wijken met een groot verschil tussen hulpaanbod en behoefte hadden meer niet-westerse allochtone jongeren, een hoger percentage laagopgeleide jongeren, meer eenoudergezinnen, veel 12- tot 18-jarigen en meer uitkeringsgerechtigden.
Wijkteams staan voor de taak om de toegankelijkheid van de hulp te vergroten en tegelijkertijd de kosten omlaag te brengen, aldus de onderzoekers.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Uit onderzoek in Rotterdamse wijken blijkt dat het feitelijke gebruik van jeugdhulp niet aansluit bij de hulpbehoefte in een achterstandswijk. Kenmerken van wijkbewoners zijn een betere indicatie voor de hoeveelheid jeugdhulp die wordt gebruikt dan wat er bekend is over de hulpbehoefte, aldus de onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Kennis over het jeugdhulpgebruik en de hulpbehoefte op wijkniveau is van belang om tijdig te kunnen ingrijpen en kosteneffectief te zijn. Het onderzoek behelsde een analyse van het jeugdhulpgebruik in 49 Rotterdamse wijken met gegevens verzameld over 2010 en 2011. De hulpbehoefte werd gemeten via een monitor bij ruim tweeduizend ouders. Populatiekenmerken werden gehaald uit de bevolkings- en leerlinggegevens van de gemeente.
Wijken met een groot verschil tussen hulpaanbod en behoefte hadden meer niet-westerse allochtone jongeren, een hoger percentage laagopgeleide jongeren, meer eenoudergezinnen, veel 12- tot 18-jarigen en meer uitkeringsgerechtigden.
Wijkteams staan voor de taak om de toegankelijkheid van de hulp te vergroten en tegelijkertijd de kosten omlaag te brengen, aldus de onderzoekers.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlands Jeugd instituut