Site-navigatie

Aantal ondertoezichtstellingen daalt

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het aantal kinderen dat onder toezicht staat, is gedaald volgens cijfers die het ministerie van VenJ 22 januari bekendmaakte. Ten opzicht van 2010 is het aantal kinderen onder toezicht met 20 procent gedaald, tot ruim 26 duizend eind september 2014.
Volgens de staatssecretarissen Fred Teeven van VenJ en Martin van Rijn van VWS worden ouders en kinderen sneller geholpen door een slimmere manier van werken, waardoor kinderbescherming vaak korter of helemaal niet meer nodig is. Dat past in de doelstelling van het kabinet om meer preventieve hulp te bieden.
Teeven stelt extra geld ter beschikking aan de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut om betere werkwijzen te ontwikkelen zodat de daling van het aantal ondertoezichtstellingen ook in het nieuwe jeugdstelsel doorzet. De VNG gaat daarmee gemeenten praktisch ondersteunen bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Nederlands Jeugdinstituut financiert en ondersteunt er innovatieve projecten van instellingen mee en bouwt aan een netwerk voor het delen van kennis over de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het aantal kinderen dat onder toezicht staat, is gedaald volgens cijfers die het ministerie van VenJ 22 januari bekendmaakte. Ten opzicht van 2010 is het aantal kinderen onder toezicht met 20 procent gedaald, tot ruim 26 duizend eind september 2014.
Volgens de staatssecretarissen Fred Teeven van VenJ en Martin van Rijn van VWS worden ouders en kinderen sneller geholpen door een slimmere manier van werken, waardoor kinderbescherming vaak korter of helemaal niet meer nodig is. Dat past in de doelstelling van het kabinet om meer preventieve hulp te bieden.
Teeven stelt extra geld ter beschikking aan de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut om betere werkwijzen te ontwikkelen zodat de daling van het aantal ondertoezichtstellingen ook in het nieuwe jeugdstelsel doorzet. De VNG gaat daarmee gemeenten praktisch ondersteunen bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Nederlands Jeugdinstituut financiert en ondersteunt er innovatieve projecten van instellingen mee en bouwt aan een netwerk voor het delen van kennis over de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nederlands Jeugd instituut