Site-navigatie

Herkennen van gezichten indicatie voor mate autisme

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het herkennen van gezichten door kinderen met autisme geeft een indicatie voor de mate van autisme in de puberteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC-Sophia en Yulius Autisme dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism Research.
De onderzoekers observeerden kinderen met autisme op twee momenten: bij de eerste vaststelling van autisme in de kindertijd en zeven jaar later. Zij keken speciaal naar gedrag van deze kinderen tijdens spel en gesprekjes met een volwassene. In de kindertijd voerden de kinderen bovendien een computeropdracht uit waarin ze foto’s van mensen moesten herkennen en aanwijzen als identiek. Kinderen die dat moeilijk vonden, bleken bij de spelobservatie in de puberteit meer symptomen van autisme te vertonen dan bij de spelobservatie in de kindertijd. Degenen die beter waren in gezichtsherkenning vertoonden als puber minder ernstige symptomen van autisme.
Bron: Erasmus MC-Sophia

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het herkennen van gezichten door kinderen met autisme geeft een indicatie voor de mate van autisme in de puberteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC-Sophia en Yulius Autisme dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism Research.
De onderzoekers observeerden kinderen met autisme op twee momenten: bij de eerste vaststelling van autisme in de kindertijd en zeven jaar later. Zij keken speciaal naar gedrag van deze kinderen tijdens spel en gesprekjes met een volwassene. In de kindertijd voerden de kinderen bovendien een computeropdracht uit waarin ze foto’s van mensen moesten herkennen en aanwijzen als identiek. Kinderen die dat moeilijk vonden, bleken bij de spelobservatie in de puberteit meer symptomen van autisme te vertonen dan bij de spelobservatie in de kindertijd. Degenen die beter waren in gezichtsherkenning vertoonden als puber minder ernstige symptomen van autisme.
Bron: Erasmus MC-Sophia

Nederlands Jeugd instituut