Site-navigatie

Inspecties presenteren plan toezicht jeugd 2015

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties richten hun toezicht in 2015 op de veranderde bestuurlijke situatie en de nieuwe afspraken rond zorg op lokaal niveau. Dat staat in het plan dat zij op 16 januari hebben gepresenteerd.
Een aantal onderwerpen krijgt in 2015 extra aandacht, zoals toetsen bij nieuwe aanbieders van jeugdhulp, vervolgonderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de zorg voor jongeren na plaatsing in een justitiƫle jeugdinrichting of JeugdzorgPlus, de toegang tot intensievere vormen van jeugdhulp en het meldpunt Veilig Thuis.
Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarnaast werken deze drie inspecties onder de noemer Samenwerkend Toezicht Jeugd samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW bij het toezicht op de kwaliteit van het stelsel. Hieronder valt ook het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en geweld.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties richten hun toezicht in 2015 op de veranderde bestuurlijke situatie en de nieuwe afspraken rond zorg op lokaal niveau. Dat staat in het plan dat zij op 16 januari hebben gepresenteerd.
Een aantal onderwerpen krijgt in 2015 extra aandacht, zoals toetsen bij nieuwe aanbieders van jeugdhulp, vervolgonderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de zorg voor jongeren na plaatsing in een justitiƫle jeugdinrichting of JeugdzorgPlus, de toegang tot intensievere vormen van jeugdhulp en het meldpunt Veilig Thuis.
Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarnaast werken deze drie inspecties onder de noemer Samenwerkend Toezicht Jeugd samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW bij het toezicht op de kwaliteit van het stelsel. Hieronder valt ook het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en geweld.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut