Site-navigatie

Kamer wil eigen bijdrage jeugdhulp niet opschorten

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Tweede Kamer heeft op 10 januari moties verworpen die het kabinet opriepen tot het opschorten of schrappen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf.
Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) diende twee moties in. In de ene vroeg zij de regering de ouderbijdrage op te schorten tot het aangekondigde onderzoek naar de gevolgen van de heffing is afgrond en met de Kamer is besproken. In de andere vroeg ze om het schrappen van de bijdrage omdat medisch-specialistische zorg voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn, ongeacht aandoening of stoornis. Een derde motie, van Joël Voordewind (CU) en Magda Berndsen (D66), verzocht de regering om in overleg met de VNG te zoeken naar een oplossing voor gemeenten die geen eigen bijdrage willen heffen.
Volgens de Jeugdwet moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp met verblijf, omdat zij dan besparen op de kosten voor onderhoud van hun kind. De bijdrage kan oplopen tot ruim 1.500 euro per jaar.
Bron: VNG; Gemeente.nu

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Tweede Kamer heeft op 10 januari moties verworpen die het kabinet opriepen tot het opschorten of schrappen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf.
Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) diende twee moties in. In de ene vroeg zij de regering de ouderbijdrage op te schorten tot het aangekondigde onderzoek naar de gevolgen van de heffing is afgrond en met de Kamer is besproken. In de andere vroeg ze om het schrappen van de bijdrage omdat medisch-specialistische zorg voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn, ongeacht aandoening of stoornis. Een derde motie, van Joël Voordewind (CU) en Magda Berndsen (D66), verzocht de regering om in overleg met de VNG te zoeken naar een oplossing voor gemeenten die geen eigen bijdrage willen heffen.
Volgens de Jeugdwet moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp met verblijf, omdat zij dan besparen op de kosten voor onderhoud van hun kind. De bijdrage kan oplopen tot ruim 1.500 euro per jaar.
Bron: VNG; Gemeente.nu

Nederlands Jeugd instituut