Site-navigatie

Nieuw instrument brengt hulpaanbod goed in kaart

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het ordeningsinstrument Tazje is geschikt om het hulpaanbod in een regio goed in kaart te brengen. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Els Evenboer op 19 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De Taxonomie van Zorg voor Jeugd (Tazje) registreert de inhoud, juridische context, duur, intensiteit, gebruikers en professionele expertise van een hulpaanbod. Inzicht in de kenmerken van het hulpaanbod is een voorwaarde om het effect van de hulp goed te kunnen onderzoeken.
De Tazje is een betrouwbaar instrument: verschillende gebruikers komen tot dezelfde indeling. Bovendien is het goed bruikbaar: professionals kunnen de indeling makkelijk toepassen.
Het hulpaanbod in de provincie Groningen is met de Tazje in kaart gebracht. Dat onderzoek leverde gedetailleerde en bruikbare informatie op. Zo bleek dat de interventies van de jeugdgezondheidszorg vooral op de ouders gericht zijn, die van de jeugd-ggz vaak alleen op het kind en die van de jeugdzorg vooral op het kind en de omgeving.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het ordeningsinstrument Tazje is geschikt om het hulpaanbod in een regio goed in kaart te brengen. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Els Evenboer op 19 februari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De Taxonomie van Zorg voor Jeugd (Tazje) registreert de inhoud, juridische context, duur, intensiteit, gebruikers en professionele expertise van een hulpaanbod. Inzicht in de kenmerken van het hulpaanbod is een voorwaarde om het effect van de hulp goed te kunnen onderzoeken.
De Tazje is een betrouwbaar instrument: verschillende gebruikers komen tot dezelfde indeling. Bovendien is het goed bruikbaar: professionals kunnen de indeling makkelijk toepassen.
Het hulpaanbod in de provincie Groningen is met de Tazje in kaart gebracht. Dat onderzoek leverde gedetailleerde en bruikbare informatie op. Zo bleek dat de interventies van de jeugdgezondheidszorg vooral op de ouders gericht zijn, die van de jeugd-ggz vaak alleen op het kind en die van de jeugdzorg vooral op het kind en de omgeving.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut