Site-navigatie

Registratie twee bureaus jeugdzorg schoot tekort

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bij de voormalige bureaus jeugdzorg in Noord-Holland en Limburg zijn de juiste registratie en verwerking van persoonsgegevens onvoldoende geborgd. Dat maakt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 19 februari bekend na onderzoek.
De kwaliteit van de gegevens is niet gewaarborgd bij de huidige werkwijze. Dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo ontbreken werkafspraken voor de contactjournaals waarin de contacten tussen hulpverleners, ouders en kinderen en jongeren zijn vastgelegd. Duidelijk onderscheid tussen harde feitelijke gegevens en indrukken en meningen ontbreekt. Actualisering van gegevens is evenmin geregeld.
De organisaties – per 2015 Jeugd- & Gezinsbeschermers en BJZ Limburg geheten – kunnen ingrijpende maatregelen nemen op grond van verkregen informatie en daarom is de kwaliteit van de gegevens essentieel. De betrokken organisaties nemen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het CBP heeft hierover gesproken met brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en controleert de verbeteringen.
Bron: College bescherming persoonsgegevens (CBP)

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bij de voormalige bureaus jeugdzorg in Noord-Holland en Limburg zijn de juiste registratie en verwerking van persoonsgegevens onvoldoende geborgd. Dat maakt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 19 februari bekend na onderzoek.
De kwaliteit van de gegevens is niet gewaarborgd bij de huidige werkwijze. Dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo ontbreken werkafspraken voor de contactjournaals waarin de contacten tussen hulpverleners, ouders en kinderen en jongeren zijn vastgelegd. Duidelijk onderscheid tussen harde feitelijke gegevens en indrukken en meningen ontbreekt. Actualisering van gegevens is evenmin geregeld.
De organisaties – per 2015 Jeugd- & Gezinsbeschermers en BJZ Limburg geheten – kunnen ingrijpende maatregelen nemen op grond van verkregen informatie en daarom is de kwaliteit van de gegevens essentieel. De betrokken organisaties nemen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het CBP heeft hierover gesproken met brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en controleert de verbeteringen.
Bron: College bescherming persoonsgegevens (CBP)

Nederlands Jeugd instituut