Site-navigatie

Richtlijn geeft aanwijzingen voor hulp aan KOPP-kind

De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of verslavingsproblemen (KOPP-kinderen) helpt bij het opsporen van kinderen en jongeren die zelf risico lopen om psychische problemen of verslavingsproblematiek te ontwikkelen.

Ruim vijfhonderdduizend kinderen hebben ouders met psychische of verslavingsproblemen. KOPP-kinderen lopen een drie tot dertien keer zo hoog risico op deze problemen als kinderen van ouders zonder psychische of verslavingsproblemen. Met de richtlijn kunnen psychologen, pedagogen en jeugdhulpwerkers de aard en de ernst van de problematiek inschatten. Of er echt problemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid en het samenspel van risico- en beschermende factoren.

De richtlijn bevat een overzicht van handelingsadviezen en aanbevolen interventies voor kinderen en jongeren, hun ouders en de omgeving. Er is ook een cliƫntversie beschikbaar.

De richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut