Site-navigatie

Scherper toezicht voor Bureau Jeugdzorg Brabant

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Die constateren dat de uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering niet op orde is.
De inspecties twijfelen aan de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdreclassering en de kinderbeschermingsmaatregelen omdat er tijdens een lopend verbetertraject van de kinderbeschermingsmaatregelen een bestuurswisseling plaatsvond. Ook slaagde de instelling er niet in om eind 2014 een certificaat te krijgen. Door bezuinigingen moest Jeugdzorg Brabant 260 voltijdbanen schrappen. Daardoor bleven er onvoldoende gecertificeerde medewerkers over.
Het verscherpt toezicht geldt voor maximaal een jaar. De inspecties controleren daarbinnen de aangeleverde rapportages op spoedig contact met het kind, het werken met een plan en het inschatten van de veiligheid. Verder zullen de inspecties ter plekke nagaan of de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering in de praktijk goed worden uitgevoerd.
Uiterlijk 14 februari verwachten de inspecties een eerste rapportage met de stand van zaken.
Bron: Inspectie Jeugdzorg; ANP

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Die constateren dat de uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering niet op orde is.
De inspecties twijfelen aan de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdreclassering en de kinderbeschermingsmaatregelen omdat er tijdens een lopend verbetertraject van de kinderbeschermingsmaatregelen een bestuurswisseling plaatsvond. Ook slaagde de instelling er niet in om eind 2014 een certificaat te krijgen. Door bezuinigingen moest Jeugdzorg Brabant 260 voltijdbanen schrappen. Daardoor bleven er onvoldoende gecertificeerde medewerkers over.
Het verscherpt toezicht geldt voor maximaal een jaar. De inspecties controleren daarbinnen de aangeleverde rapportages op spoedig contact met het kind, het werken met een plan en het inschatten van de veiligheid. Verder zullen de inspecties ter plekke nagaan of de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering in de praktijk goed worden uitgevoerd.
Uiterlijk 14 februari verwachten de inspecties een eerste rapportage met de stand van zaken.
Bron: Inspectie Jeugdzorg; ANP

Nederlands Jeugd instituut