Site-navigatie

School-Time-Out-Project erkend als goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
School-Time-Out-Project (STOP) is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. STOP is een reboundvoorziening voor vmbo-leerlingen van 12 tot 18 jaar die door gedragsproblemen niet meer kunnen functioneren in de klas.
De centrale doelstelling van STOP is dat de jongere een startkwalificatie behaalt op de eigen school voor regulier voortgezet onderwijs. De jongere krijgt maximaal dertien weken in een aparte groep onderwijsondersteuning en jeugdhulp. De hulpverlening is verdeeld in drie fasen en bestaat uit onderwijsbegeleiding, individuele begeleiding, groepstraining, begeleiding van ouders en evaluatie- of voortgangsgesprekken. Er wordt gewerkt aan schoolse vaardigheden, gedragsproblemen, herstel van de relatie met de docent en versterking van de betrokkenheid van ouders bij het schoolfunctioneren.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
School-Time-Out-Project (STOP) is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. STOP is een reboundvoorziening voor vmbo-leerlingen van 12 tot 18 jaar die door gedragsproblemen niet meer kunnen functioneren in de klas.
De centrale doelstelling van STOP is dat de jongere een startkwalificatie behaalt op de eigen school voor regulier voortgezet onderwijs. De jongere krijgt maximaal dertien weken in een aparte groep onderwijsondersteuning en jeugdhulp. De hulpverlening is verdeeld in drie fasen en bestaat uit onderwijsbegeleiding, individuele begeleiding, groepstraining, begeleiding van ouders en evaluatie- of voortgangsgesprekken. Er wordt gewerkt aan schoolse vaardigheden, gedragsproblemen, herstel van de relatie met de docent en versterking van de betrokkenheid van ouders bij het schoolfunctioneren.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut