Site-navigatie

Stek Jeugdhulp heeft registratie veiligheid op orde

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De registratie van risicotaxaties en veiligheidsafspraken in dossiers is bij Stek Jeugdhulp in Rotterdam op orde. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg.
Naar aanleiding van de dood van twee kinderen deed de inspectie in 2012 aanbevelingen voor een betere bewaking van de veiligheid van kinderen en betere ondersteuning van gezinsbegeleiders. In 2013 constateerde de inspectie dat Stek de aanbevelingen grotendeels had opgevolgd. Alleen de dossiervorming moest nog verbeteren. Zo waren risicotaxaties en afspraken over veiligheid niet opgenomen in dossiers. Dat zijn volgens de inspectie belangrijke elementen bij de overdracht van cliënten en voor de evaluatie van de aanpak. Bij een onverwacht bezoek eind 2014 bleken die elementen in alle onderzochte dossiers te zijn opgenomen. Wel moeten de afspraken met ouders nog concreter geformuleerd worden.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De registratie van risicotaxaties en veiligheidsafspraken in dossiers is bij Stek Jeugdhulp in Rotterdam op orde. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg.
Naar aanleiding van de dood van twee kinderen deed de inspectie in 2012 aanbevelingen voor een betere bewaking van de veiligheid van kinderen en betere ondersteuning van gezinsbegeleiders. In 2013 constateerde de inspectie dat Stek de aanbevelingen grotendeels had opgevolgd. Alleen de dossiervorming moest nog verbeteren. Zo waren risicotaxaties en afspraken over veiligheid niet opgenomen in dossiers. Dat zijn volgens de inspectie belangrijke elementen bij de overdracht van cliënten en voor de evaluatie van de aanpak. Bij een onverwacht bezoek eind 2014 bleken die elementen in alle onderzochte dossiers te zijn opgenomen. Wel moeten de afspraken met ouders nog concreter geformuleerd worden.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut