Site-navigatie

Cliënten slecht geïnformeerd over decentralisatie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten moeten voorkomen dat jonge cliënten door de decentralisatie een meervoudige wisseling van zorgsystemen krijgen, zoals van gespecialiseerde jeugdzorg via de jeugdwet en de Wmo naar de Wet langdurige zorg. Dat is een aanbeveling uit de AVI-cliëntenmonitor.
De monitor is onderdeel van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) dat in 2012 startte. Bijna 200 cliënten vertellen over hun verwachtingen en ervaringen rond de informatievoorziening over de decentralisatie. Nog geen derde van de cliënten blijkt geïnformeerd over de veranderingen. Daarvan begrijpt slechts de helft de gevolgen voor de eigen situatie.
De veranderingen zijn vooral ondoorzichtig voor gezinnen met meerdere cliënten die te maken hebben met zorgtoewijzing door verschillende zorgtoewijzers en uitvoerders. De monitor geeft aanbevelingen om de onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen en is een initiatief van diverse landelijke cliëntenorganisaties.
Gemeenten en zorginstellingen geven aan ook niet alles duidelijk te vinden omdat informatie vanuit de landelijke overheid op onderdelen nog steeds wijzigt.
Bron: Zorg + Welzijn Magazine

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten moeten voorkomen dat jonge cliënten door de decentralisatie een meervoudige wisseling van zorgsystemen krijgen, zoals van gespecialiseerde jeugdzorg via de jeugdwet en de Wmo naar de Wet langdurige zorg. Dat is een aanbeveling uit de AVI-cliëntenmonitor.
De monitor is onderdeel van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) dat in 2012 startte. Bijna 200 cliënten vertellen over hun verwachtingen en ervaringen rond de informatievoorziening over de decentralisatie. Nog geen derde van de cliënten blijkt geïnformeerd over de veranderingen. Daarvan begrijpt slechts de helft de gevolgen voor de eigen situatie.
De veranderingen zijn vooral ondoorzichtig voor gezinnen met meerdere cliënten die te maken hebben met zorgtoewijzing door verschillende zorgtoewijzers en uitvoerders. De monitor geeft aanbevelingen om de onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen en is een initiatief van diverse landelijke cliëntenorganisaties.
Gemeenten en zorginstellingen geven aan ook niet alles duidelijk te vinden omdat informatie vanuit de landelijke overheid op onderdelen nog steeds wijzigt.
Bron: Zorg + Welzijn Magazine

Nederlands Jeugd instituut