Site-navigatie

Inspectie ontevreden over handelen jeugdzorg Drenthe

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft in 2014 een gezin onvoldoende begeleid. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg over een incident waarbij een jongere is overleden.
Op 3 november 2014 ontving de inspectie een melding van het voormalige bureau jeugdzorg – nu Jeugdbescherming Noord (JB Noord) – over het overlijden van een jongere. Bij de hulpverlening aan de jongere en het gezin waren ook welzijnsorganisatie Sedna en de GGD betrokken. Op basis van een onafhankelijk onderzoek oordeelt de inspectie dat het handelen van bureau jeugdzorg onvoldoende was, evenals de ketensamenwerking met de andere betrokken organisaties.
De inspectie verwacht van JB Noord dat ze zorgt voor inhoudelijke afstemming en afspraken maakt over regievoering tussen betrokken beroepskrachten en instanties. Ook moet JB Noord zicht houden op de veiligheid van kinderen en zorgen dat veiligheidsrisico’s worden beperkt en dat beroepskrachten acuut onveilige situaties voor kinderen opheffen.
Binnen twee maanden moet JB Noord een plan van aanpak presenteren aan de inspectie, de gemeente en de betrokken hulpinstanties.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft in 2014 een gezin onvoldoende begeleid. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg over een incident waarbij een jongere is overleden.
Op 3 november 2014 ontving de inspectie een melding van het voormalige bureau jeugdzorg – nu Jeugdbescherming Noord (JB Noord) – over het overlijden van een jongere. Bij de hulpverlening aan de jongere en het gezin waren ook welzijnsorganisatie Sedna en de GGD betrokken. Op basis van een onafhankelijk onderzoek oordeelt de inspectie dat het handelen van bureau jeugdzorg onvoldoende was, evenals de ketensamenwerking met de andere betrokken organisaties.
De inspectie verwacht van JB Noord dat ze zorgt voor inhoudelijke afstemming en afspraken maakt over regievoering tussen betrokken beroepskrachten en instanties. Ook moet JB Noord zicht houden op de veiligheid van kinderen en zorgen dat veiligheidsrisico’s worden beperkt en dat beroepskrachten acuut onveilige situaties voor kinderen opheffen.
Binnen twee maanden moet JB Noord een plan van aanpak presenteren aan de inspectie, de gemeente en de betrokken hulpinstanties.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut