Site-navigatie

Inspectie ontevreden over optreden Triade

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg beoordeelt de manier waarop jeugdhulpinstelling Triade optrad bij een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag als onvoldoende.
Twee kinderen die in Flevoland hulp kregen van Triade waren in 2014 betrokken bij een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Triade deed daarvan melding bij de Inspectie Jeugdzorg. Naar aanleiding van haar onderzoek concludeert de inspectie dat Triade onvoldoende alert was op het risico van seksueel grensoverschrijdend gedrag en onvoldoende maatregelen nam om geconstateerde risico’s op te heffen of te beperken. Triade voldeed deels aan de randvoorwaarden die nodig zijn om kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Triade moet met behulp van een risicotaxatie-instrument voor alle kinderen en jongeren het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag inschatten, eist de inspectie. Begeleidings- en behandelingsplannen moeten gericht zijn op een gezonde seksuele ontwikkeling. Na incidenten dient Triade alerter te zijn op het risico van herhaling. Medewerkers en vrijwilligers moeten worden bijgeschoold.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg beoordeelt de manier waarop jeugdhulpinstelling Triade optrad bij een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag als onvoldoende.
Twee kinderen die in Flevoland hulp kregen van Triade waren in 2014 betrokken bij een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Triade deed daarvan melding bij de Inspectie Jeugdzorg. Naar aanleiding van haar onderzoek concludeert de inspectie dat Triade onvoldoende alert was op het risico van seksueel grensoverschrijdend gedrag en onvoldoende maatregelen nam om geconstateerde risico’s op te heffen of te beperken. Triade voldeed deels aan de randvoorwaarden die nodig zijn om kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Triade moet met behulp van een risicotaxatie-instrument voor alle kinderen en jongeren het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag inschatten, eist de inspectie. Begeleidings- en behandelingsplannen moeten gericht zijn op een gezonde seksuele ontwikkeling. Na incidenten dient Triade alerter te zijn op het risico van herhaling. Medewerkers en vrijwilligers moeten worden bijgeschoold.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut