Site-navigatie

Monitor: Veel ouders melden gebrek aan informatie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De meeste meldingen die binnenkwamen bij de Monitor Transitie Jeugd gingen over informatie die mensen niet krijgen en de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen over de veranderingen in de hulp.
Van januari tot 10 februari kwamen in totaal 91 meldingen binnen, waarvan 75 meldingen van ouders. De meeste meldingen werden ingediend door ouders van 12- tot 17-jarigen. Veel meldingen hadden betrekking op het onderwerp ‘de informatie die ik (niet) krijg’. Ze kwamen vooral van ouders van wie het kind voor de transitie al hulp ontving. Deze ouders vonden het onduidelijk welke invloed de transitie heeft op de hulp, wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt er sinds 1 januari voor dat signalen van ouders en jongeren over veranderingen op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terechtkomen bij lokale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid. Deze gebundelde signalen worden gebruikt ter verbetering van het beleid.
Bron: Voor de Jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De meeste meldingen die binnenkwamen bij de Monitor Transitie Jeugd gingen over informatie die mensen niet krijgen en de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen over de veranderingen in de hulp.
Van januari tot 10 februari kwamen in totaal 91 meldingen binnen, waarvan 75 meldingen van ouders. De meeste meldingen werden ingediend door ouders van 12- tot 17-jarigen. Veel meldingen hadden betrekking op het onderwerp ‘de informatie die ik (niet) krijg’. Ze kwamen vooral van ouders van wie het kind voor de transitie al hulp ontving. Deze ouders vonden het onduidelijk welke invloed de transitie heeft op de hulp, wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt er sinds 1 januari voor dat signalen van ouders en jongeren over veranderingen op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terechtkomen bij lokale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid. Deze gebundelde signalen worden gebruikt ter verbetering van het beleid.
Bron: Voor de Jeugd

Nederlands Jeugd instituut