Site-navigatie

Opstap erkend als goed onderbouwde interventie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Opstap is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Doel van de interventie is de onderwijskansen te vergroten van 4- tot 6-jarige kinderen van laagopgeleide ouders.
Opstap stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding en ondersteunt de kwaliteit van de interactie in het gezin. Ouders ondernemen twee jaar lang vijf keer per week activiteiten die de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Daarbij gebruiken ze uiteenlopende materialen, zoals weekboeken met activiteiten, voorleesboeken in diverse talen, een spelbord en spel- en knutselmateriaal. Eens per twee weken krijgen ouders instructie tijdens een huisbezoek. Ook nemen zij deel aan themabijeenkomsten over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de ouder-kindinteractie.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Opstap is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Doel van de interventie is de onderwijskansen te vergroten van 4- tot 6-jarige kinderen van laagopgeleide ouders.
Opstap stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding en ondersteunt de kwaliteit van de interactie in het gezin. Ouders ondernemen twee jaar lang vijf keer per week activiteiten die de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Daarbij gebruiken ze uiteenlopende materialen, zoals weekboeken met activiteiten, voorleesboeken in diverse talen, een spelbord en spel- en knutselmateriaal. Eens per twee weken krijgen ouders instructie tijdens een huisbezoek. Ook nemen zij deel aan themabijeenkomsten over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de ouder-kindinteractie.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut