Site-navigatie

Stem verdeling budget af op echte kosten jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het financiële verdeelmodel voor jeugdhulp vanaf 2016 is een tussenstap; er moet een verdeelmodel komen dat beter aansluit op de werkelijke kosten die gemeenten maken voor de jeugdhulp. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen in een advies aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.
Het budget voor jeugdhulp is nu over de gemeenten verdeeld op basis van het zorggebruik in 2012. De Raad twijfelt aan de betrouwbaarheid van die historische verdeling en adviseert een nieuwe inschatting te maken op basis van de gegevens over 2013.
De periode waarin de overstap gemaakt wordt van de historische verdeling naar een nieuwe ‘objectieve’ verdeling, moet volgens de Raad beperkt worden tot maximaal drie jaar. Na die periode zal er meer bekend zijn over de werkelijke kosten waar de gemeenten mee te maken hebben, inclusief preventieve jeugdhulp.
Het objectieve verdeelmodel voor jeugdhulp kent een logische opbouw, vindt de Raad. Het leunt echter zwaar op factoren die te maken hebben met de sociaaleconomische status. Onduidelijk is hoe die factoren elkaar beïnvloeden. Ook is onduidelijk hoeveel invloed de omgeving heeft op de behoefte aan jeugdhulp.
Bron: Raad voor de financiële verhoudingen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het financiële verdeelmodel voor jeugdhulp vanaf 2016 is een tussenstap; er moet een verdeelmodel komen dat beter aansluit op de werkelijke kosten die gemeenten maken voor de jeugdhulp. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen in een advies aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.
Het budget voor jeugdhulp is nu over de gemeenten verdeeld op basis van het zorggebruik in 2012. De Raad twijfelt aan de betrouwbaarheid van die historische verdeling en adviseert een nieuwe inschatting te maken op basis van de gegevens over 2013.
De periode waarin de overstap gemaakt wordt van de historische verdeling naar een nieuwe ‘objectieve’ verdeling, moet volgens de Raad beperkt worden tot maximaal drie jaar. Na die periode zal er meer bekend zijn over de werkelijke kosten waar de gemeenten mee te maken hebben, inclusief preventieve jeugdhulp.
Het objectieve verdeelmodel voor jeugdhulp kent een logische opbouw, vindt de Raad. Het leunt echter zwaar op factoren die te maken hebben met de sociaaleconomische status. Onduidelijk is hoe die factoren elkaar beïnvloeden. Ook is onduidelijk hoeveel invloed de omgeving heeft op de behoefte aan jeugdhulp.
Bron: Raad voor de financiële verhoudingen

Nederlands Jeugd instituut