Site-navigatie

VNG wil nieuwe verdeling jeugdhulpbudget in 2017

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De VNG hoopt dat het jeugdhulpbudget al in 2017 volgens een nieuw model over de gemeenten verdeeld kan worden. Dat schrijft de VNG in een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het jeugdhulpbudget is nu verdeeld volgens het ‘historische verdeelmodel’, op basis van het jeugdzorggebruik in 2012. Dat kent allerlei nadelen. Zo houdt het geen rekening met veranderingen in het gebruik, terwijl de gemeenten de jeugdhulp juist goedkoper moeten maken.
Het nieuwe, objectieve verdeelmodel kan de nadelen van het historische model corrigeren, verwacht de VNG. Wel moet er nog aan gesleuteld worden. Zo wordt het verschil tussen de behoefte aan en het gebruik van jeugdhulp van allochtone gezinnen nog niet goed verrekend. Ook houdt het model alleen rekening met psychische problemen van ouders als zij daar medicatie voor gebruiken.
De VNG hoopt dat het objectieve model in 2017 gebruiksklaar is. Het moet uiterlijk in 2018 beschikbaar zijn. Om gemeenten te laten wennen aan de herverdeling van het budget, moet de verdeling de komende jaren voor de helft gebaseerd worden op het historische en voor de helft op het objectieve model.
Bron: VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De VNG hoopt dat het jeugdhulpbudget al in 2017 volgens een nieuw model over de gemeenten verdeeld kan worden. Dat schrijft de VNG in een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het jeugdhulpbudget is nu verdeeld volgens het ‘historische verdeelmodel’, op basis van het jeugdzorggebruik in 2012. Dat kent allerlei nadelen. Zo houdt het geen rekening met veranderingen in het gebruik, terwijl de gemeenten de jeugdhulp juist goedkoper moeten maken.
Het nieuwe, objectieve verdeelmodel kan de nadelen van het historische model corrigeren, verwacht de VNG. Wel moet er nog aan gesleuteld worden. Zo wordt het verschil tussen de behoefte aan en het gebruik van jeugdhulp van allochtone gezinnen nog niet goed verrekend. Ook houdt het model alleen rekening met psychische problemen van ouders als zij daar medicatie voor gebruiken.
De VNG hoopt dat het objectieve model in 2017 gebruiksklaar is. Het moet uiterlijk in 2018 beschikbaar zijn. Om gemeenten te laten wennen aan de herverdeling van het budget, moet de verdeling de komende jaren voor de helft gebaseerd worden op het historische en voor de helft op het objectieve model.
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut