Site-navigatie

Geheimhouding niet goed geregeld in Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In de Jeugdwet ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht bij de afwikkeling van declaraties van jeugdhulpverleners. Zo’n wettelijke bepaling moet er zo snel mogelijk komen, schrijft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de ministeries van VenJ en VWS.
Voor de afwikkeling van en controle op declaraties heeft de gemeente persoonsgegevens van cliënten nodig. Volgens de Jeugdwet hebben jeugdhulpverleners echter een geheimhoudingsplicht. Zij mogen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Een uitzondering is gemaakt voor het leveren van beleidsinformatie aan het CBS. Voor de afwikkeling van declaraties bij de gemeente is geen uitzondering geregeld. Daarom mogen jeugdhulpverleners alleen informatie doorgeven als ze voor dat specifieke doel toestemming hebben gevraagd aan de cliënt.
Het CBP betwijfelt of het voor jeugdhulpverleners mogelijk is om rechtsgeldige toestemming te krijgen. Ook zijn er geen criteria voor welke persoonsgegevens gemeenten redelijkerwijs nodig hebben. Verschillen tussen gemeenten in aard en omvang van te verstrekken persoonsgegevens vindt het CBP niet te rechtvaardigen. Verder zijn er geen garanties dat gemeenten zorgvuldig zullen omgaan met de gegevens.
Bron: CBP; Binnenlands Bestuur

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In de Jeugdwet ontbreekt een bepaling over het doorbreken van de geheimhoudingsplicht bij de afwikkeling van declaraties van jeugdhulpverleners. Zo’n wettelijke bepaling moet er zo snel mogelijk komen, schrijft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de ministeries van VenJ en VWS.
Voor de afwikkeling van en controle op declaraties heeft de gemeente persoonsgegevens van cliënten nodig. Volgens de Jeugdwet hebben jeugdhulpverleners echter een geheimhoudingsplicht. Zij mogen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Een uitzondering is gemaakt voor het leveren van beleidsinformatie aan het CBS. Voor de afwikkeling van declaraties bij de gemeente is geen uitzondering geregeld. Daarom mogen jeugdhulpverleners alleen informatie doorgeven als ze voor dat specifieke doel toestemming hebben gevraagd aan de cliënt.
Het CBP betwijfelt of het voor jeugdhulpverleners mogelijk is om rechtsgeldige toestemming te krijgen. Ook zijn er geen criteria voor welke persoonsgegevens gemeenten redelijkerwijs nodig hebben. Verschillen tussen gemeenten in aard en omvang van te verstrekken persoonsgegevens vindt het CBP niet te rechtvaardigen. Verder zijn er geen garanties dat gemeenten zorgvuldig zullen omgaan met de gegevens.
Bron: CBP; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut