Site-navigatie

Seksueel misbruik kan overgaan van ouder op kind

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Amerikaanse onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden voor intergenerationele overdracht van kindermishandeling, maar wel voor overdracht van seksueel misbruik en verwaarlozing. Het onderzoek is op 27 maart gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.
Hoofdonderzoeker Cathy Spatz Widom van de City University of New York startte in 1986 een langlopend onderzoek naar kindermishandeling in steden in het midden en westen van de Verenigde Staten. Zij vond 908 gevallen tussen 1976 en 1971 en volgde de slachtoffers. Zij vergeleek de cijfers met die van een controlegroep. Het risico dat mishandelde kinderen later zelf hun kinderen gingen mishandelen bleek even groot te zijn als het risico in de controlegroep. Het risico op seksueel misbruik en op verwaarlozing bleek echter twee keer zo groot te zijn bij ouders die zelf als kind waren misbruikt of verwaarloosd.
Omdat vaak wordt aangenomen dat ouders die zelf mishandeld zijn sneller hun kinderen gaan mishandelen, bestaat het risico dat mishandeling in andere gezinnen eerder over het hoofd wordt gezien, waarschuwt Widom. Zij pleit voor meer preventie.
Bron: Science

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Amerikaanse onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden voor intergenerationele overdracht van kindermishandeling, maar wel voor overdracht van seksueel misbruik en verwaarlozing. Het onderzoek is op 27 maart gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.
Hoofdonderzoeker Cathy Spatz Widom van de City University of New York startte in 1986 een langlopend onderzoek naar kindermishandeling in steden in het midden en westen van de Verenigde Staten. Zij vond 908 gevallen tussen 1976 en 1971 en volgde de slachtoffers. Zij vergeleek de cijfers met die van een controlegroep. Het risico dat mishandelde kinderen later zelf hun kinderen gingen mishandelen bleek even groot te zijn als het risico in de controlegroep. Het risico op seksueel misbruik en op verwaarlozing bleek echter twee keer zo groot te zijn bij ouders die zelf als kind waren misbruikt of verwaarloosd.
Omdat vaak wordt aangenomen dat ouders die zelf mishandeld zijn sneller hun kinderen gaan mishandelen, bestaat het risico dat mishandeling in andere gezinnen eerder over het hoofd wordt gezien, waarschuwt Widom. Zij pleit voor meer preventie.
Bron: Science

Nederlands Jeugd instituut