Site-navigatie

Gemeenten tevreden over samenwerking jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In 71 procent van de gemeenten verloopt de regionale samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders goed. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 230 vertegenwoordigers van jeugdregio’s.
De regionale samenwerking tussen gemeenten onderling en met jeugdhulpaanbieders is volgens de respondenten een belangrijke succesfactor van de transitie van de zorg voor jeugd. Vooral de samenwerking met gecertificeerde instellingen en het onderwijs verloopt goed. Aan de samenwerking met zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg valt volgens de respondenten nog veel te verbeteren.
Een kwart van de jeugdregio’s heeft in 2014 meerjarige afspraken gemaakt over de inkoop van jeugdhulp, of heeft de mogelijkheid ingebouwd om de contracten na 2015 te laten doorlopen. De rest moet voor 2016 nieuwe contracten afsluiten. 24 procent is vóór 1 april begonnen met het inkoopproces, 18 procent begint in april en 35 procent begint vóór 1 juni. 70 procent wil bovenregionale afspraken maken over de inkoop van gespecialiseerde zorg, zoals JeugdzorgPlus en klinische jeugd-ggz.
Bron: VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In 71 procent van de gemeenten verloopt de regionale samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders goed. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 230 vertegenwoordigers van jeugdregio’s.
De regionale samenwerking tussen gemeenten onderling en met jeugdhulpaanbieders is volgens de respondenten een belangrijke succesfactor van de transitie van de zorg voor jeugd. Vooral de samenwerking met gecertificeerde instellingen en het onderwijs verloopt goed. Aan de samenwerking met zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg valt volgens de respondenten nog veel te verbeteren.
Een kwart van de jeugdregio’s heeft in 2014 meerjarige afspraken gemaakt over de inkoop van jeugdhulp, of heeft de mogelijkheid ingebouwd om de contracten na 2015 te laten doorlopen. De rest moet voor 2016 nieuwe contracten afsluiten. 24 procent is vóór 1 april begonnen met het inkoopproces, 18 procent begint in april en 35 procent begint vóór 1 juni. 70 procent wil bovenregionale afspraken maken over de inkoop van gespecialiseerde zorg, zoals JeugdzorgPlus en klinische jeugd-ggz.
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut