Site-navigatie

Jeugdinspecties richten toezicht op integrale aanpak

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties gaan bij hun toezicht op de kwaliteit van het nieuwe jeugdstelsel nadrukkelijk letten op de integrale aanpak van zorg en steun voor kinderen en gezinnen. Dat staat in het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de jeugdinspecties op 28 april hebben gepubliceerd.
Het onderbrengen van verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeenten creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit een integrale aanpak, stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Gemeenten moeten een goede afstemming en samenwerking organiseren tussen de organisaties en voorzieningen die zorg en steun bieden. De gemeente valt echter niet onder het toezicht van de jeugdinspecties. Daarom besteden de inspecties bij hun toezicht op de verschillende organisaties aandacht aan een integrale aanpak. De inspecties bekijken via dossieronderzoek en interviews welke resultaten zijn behaald en beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken en kwaliteitszorgsystemen of het behalen van goede resultaten gewaarborgd is.
Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties gaan bij hun toezicht op de kwaliteit van het nieuwe jeugdstelsel nadrukkelijk letten op de integrale aanpak van zorg en steun voor kinderen en gezinnen. Dat staat in het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de jeugdinspecties op 28 april hebben gepubliceerd.
Het onderbrengen van verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeenten creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit een integrale aanpak, stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Gemeenten moeten een goede afstemming en samenwerking organiseren tussen de organisaties en voorzieningen die zorg en steun bieden. De gemeente valt echter niet onder het toezicht van de jeugdinspecties. Daarom besteden de inspecties bij hun toezicht op de verschillende organisaties aandacht aan een integrale aanpak. De inspecties bekijken via dossieronderzoek en interviews welke resultaten zijn behaald en beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken en kwaliteitszorgsystemen of het behalen van goede resultaten gewaarborgd is.
Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nederlands Jeugd instituut