Site-navigatie

Vragenlijst geschikt voor opsporen mishandeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De vragenlijst SPUTOVAMO-R signaleert alle gevallen van kindermishandeling op de spoedeisende hulp, maar wijst ook gevallen onterecht aan. Dat blijkt uit onderzoek waarop Judith Sittig op 23 april promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Sittig bekeek ruim vierduizend vragenlijsten over kinderen tot 7 jaar die met letsel binnenkwamen op de afdeling spoedeisende hulp. Bij alle gevallen met een positieve uitkomst op de vragenlijst en bij een deel negatieve uitkomsten werd aanvullende informatie verzameld. Een panel van experts vergeleek de vragenlijsten met de aanvullende informatie. De drie gevallen waarin volgens de experts sprake was van kindermishandeling, scoorden ook op de SPUTOVAMO-R positief. Bovendien miste de SPUTOVAMO-R geen gevallen van mishandeling.
Bij een positieve uitslag is aanvullend onderzoek nodig, omdat er in de meeste gevallen toch geen sprake is van mishandeling. Volgens het onderzoek van Sittig biedt een negatieve uitslag echter genoeg zekerheid en is er geen aanleiding voor nader onderzoek.
Bron: Universiteit Utrecht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De vragenlijst SPUTOVAMO-R signaleert alle gevallen van kindermishandeling op de spoedeisende hulp, maar wijst ook gevallen onterecht aan. Dat blijkt uit onderzoek waarop Judith Sittig op 23 april promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Sittig bekeek ruim vierduizend vragenlijsten over kinderen tot 7 jaar die met letsel binnenkwamen op de afdeling spoedeisende hulp. Bij alle gevallen met een positieve uitkomst op de vragenlijst en bij een deel negatieve uitkomsten werd aanvullende informatie verzameld. Een panel van experts vergeleek de vragenlijsten met de aanvullende informatie. De drie gevallen waarin volgens de experts sprake was van kindermishandeling, scoorden ook op de SPUTOVAMO-R positief. Bovendien miste de SPUTOVAMO-R geen gevallen van mishandeling.
Bij een positieve uitslag is aanvullend onderzoek nodig, omdat er in de meeste gevallen toch geen sprake is van mishandeling. Volgens het onderzoek van Sittig biedt een negatieve uitslag echter genoeg zekerheid en is er geen aanleiding voor nader onderzoek.
Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut