Site-navigatie

Erkenning voor Startblokken en Basisontwikkeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie wil achterstanden in de sociaal-emotionele, taal- en rekenontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen of verminderen bij kinderen tot 8 jaar.
Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma’s bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen tot 8 jaar.
De methodiek sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. Omdat die per situatie en per kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in ‘bouwstenen’ voor de beroepskracht.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De interventie wil achterstanden in de sociaal-emotionele, taal- en rekenontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen of verminderen bij kinderen tot 8 jaar.
Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma’s bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen tot 8 jaar.
De methodiek sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. Omdat die per situatie en per kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in ‘bouwstenen’ voor de beroepskracht.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut