Site-navigatie

‘Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het is zorgelijk dat het in de praktijk gebruikelijk is om jeugdhulpinterventies toe te passen die niet bewezen effectief zijn. Dat schrijft JongGR, onderdeel van de Gezondheidsraad, in het rapport Gezond opgroeien: weten wat werkt.
Databanken met effectieve jeugdinterventies zijn onvolledig, signaleert JongGR, omdat naar veel interventies geen Nederlands effectiviteitsonderzoek is gedaan. Daarnaast is de aanmelding van interventies complex en tijdrovend en beschikken eigenaars vaak niet over de kennis die nodig is om hun interventie goed te beschrijven. Ook de implementatie van effectieve interventies is een knelpunt.
De overheid zou moeten investeren in het sociaal-cultureel vertalen en het toetsen van veelbelovende buitenlandse interventies, vindt JongGR. Zij zou bijvoorbeeld onderzoekers kunnen belonen als zij interventie-eigenaren helpen bij het aanmelden en instellingen subsidie kunnen geven voor het registreren van hun interventies. Ook verdient het aanbeveling om gesubsidieerd onderzoek naar interventies automatisch te koppelen aan aanmelding bij databanken.
JongGR beschrijft in het rapport knelpunten in de toepassing van wetenschappelijke kennis over evidence based werken in de jeugdhulp, de preventie van roken, voedingsinformatie voor jonge ouders, en het stimuleren van bewegen.
Bron: Gezondheidsraad

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het is zorgelijk dat het in de praktijk gebruikelijk is om jeugdhulpinterventies toe te passen die niet bewezen effectief zijn. Dat schrijft JongGR, onderdeel van de Gezondheidsraad, in het rapport Gezond opgroeien: weten wat werkt.
Databanken met effectieve jeugdinterventies zijn onvolledig, signaleert JongGR, omdat naar veel interventies geen Nederlands effectiviteitsonderzoek is gedaan. Daarnaast is de aanmelding van interventies complex en tijdrovend en beschikken eigenaars vaak niet over de kennis die nodig is om hun interventie goed te beschrijven. Ook de implementatie van effectieve interventies is een knelpunt.
De overheid zou moeten investeren in het sociaal-cultureel vertalen en het toetsen van veelbelovende buitenlandse interventies, vindt JongGR. Zij zou bijvoorbeeld onderzoekers kunnen belonen als zij interventie-eigenaren helpen bij het aanmelden en instellingen subsidie kunnen geven voor het registreren van hun interventies. Ook verdient het aanbeveling om gesubsidieerd onderzoek naar interventies automatisch te koppelen aan aanmelding bij databanken.
JongGR beschrijft in het rapport knelpunten in de toepassing van wetenschappelijke kennis over evidence based werken in de jeugdhulp, de preventie van roken, voedingsinformatie voor jonge ouders, en het stimuleren van bewegen.
Bron: Gezondheidsraad

Nederlands Jeugd instituut