Site-navigatie

Inspectie: Residentiële jeugdhulp Timon voldoet

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De residentiële jeugdhulp op drie locaties van Timon is voldoende. Dat heeft de Inspectie Jeugdzorg bekendgemaakt.
De locaties ReLoad en De Uitdaging van Timon bieden behandeling en verblijf aan jongeren met complexe problemen. De locatie Talita is een kamertrainingscentrum voor tienermoeders en jonge aanstaande moeders. De inspectie heeft op de drie locaties gekeken naar de uitvoering van de hulpverlening, de veiligheid, de kwaliteit van het leefklimaat, de belangenbehartiging van cliënten en de organisatie.
Op zestien van de achttien onderzochte criteria scoort Timon een voldoende. De mate waarin medewerkers zicht houden op de veiligheid van kinderen is echter onvoldoende. Timon gebruikt daarvoor geen gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Ook draagt de instelling onvoldoende zorg voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen. Dat komt doordat de cliëntenraad niet representatief is voor de doelgroep. De inspectie wil dat Timon binnen een half jaar ook op de laatste twee criteria een voldoende scoort.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De residentiële jeugdhulp op drie locaties van Timon is voldoende. Dat heeft de Inspectie Jeugdzorg bekendgemaakt.
De locaties ReLoad en De Uitdaging van Timon bieden behandeling en verblijf aan jongeren met complexe problemen. De locatie Talita is een kamertrainingscentrum voor tienermoeders en jonge aanstaande moeders. De inspectie heeft op de drie locaties gekeken naar de uitvoering van de hulpverlening, de veiligheid, de kwaliteit van het leefklimaat, de belangenbehartiging van cliënten en de organisatie.
Op zestien van de achttien onderzochte criteria scoort Timon een voldoende. De mate waarin medewerkers zicht houden op de veiligheid van kinderen is echter onvoldoende. Timon gebruikt daarvoor geen gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. Ook draagt de instelling onvoldoende zorg voor de belangenbehartiging van ouders en kinderen. Dat komt doordat de cliëntenraad niet representatief is voor de doelgroep. De inspectie wil dat Timon binnen een half jaar ook op de laatste twee criteria een voldoende scoort.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut