Site-navigatie

Inspecties tevreden over Schakenbosch

JeugdzorgPlus-instelling Schakenbosch en het Schakenbosch College werken voldoende samen. Dat concluderen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs na een hertoets.

Na een inspectie in maart 2014 oordeelden de inspecties positief over de rechtspositie van cliƫnten, het toezicht, de omgang met incidenten en de kwaliteit van het leefklimaat bij Schakenbosch. Maar de jeugdhulp- en de onderwijstak werkten onvoldoende samen bij de dagelijkse begeleiding van de jongeren en de uitvoering van het behandelplan.

Schakenbosch heeft verbeteringen doorgevoerd, constateren de inspecties. Er is nu regelmatig inhoudelijk overleg tussen pedagogisch medewerkers en docenten. De school- en de zorgmentor van een jongere spreken elkaar minstens een keer per twee weken, meestal in aanwezigheid van de jongere. De school heeft tegenwoordig structureel inbreng bij het behandeloverleg. En bij het intakegesprek met de jongere en diens ouders is de gedragswetenschapper van de school aanwezig.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut