Site-navigatie

Intensieve pleegzorginterventies scoren even goed

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De therapeutische pleegzorginterventies TGV en MTFC-P behalen vergelijkbare resultaten in de zorg voor jonge pleegkinderen met ernstige emotionele, relationele en gedragsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Caroline Jonkman op 27 mei promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Bij kinderen met ernstige emotionele, relationele en gedragsproblemen is het risico groot dat een plaatsing in een regulier pleeggezin mislukt. Therapeutische gezinsverpleging (TGV) is gericht op het vergroten van de opvoedvaardigheden van pleegouders en het verminderen van emotionele en gedragsproblemen van pleegkinderen. Bij Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P) wordt het pleegkind vóór het naar een pleeggezin gaat negen maanden bij professionele opvoeders geplaatst, waar wordt gewerkt aan de gedragsproblemen en de sociale competenties van het kind.
Jonkman verwachtte dat MTFC-P het gedrag van de kinderen meer zou verbeteren dan TGV, maar dat bleek niet het geval. Ze vond geen grote verschillen tussen de gedrags- en gehechtheidsproblemen van beide groepen kinderen en geen verschillen in opvoedstress van de pleegouders. Wel waren er verschillen in de ontwikkeling van posttraumatische stressklachten bij de kinderen.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De therapeutische pleegzorginterventies TGV en MTFC-P behalen vergelijkbare resultaten in de zorg voor jonge pleegkinderen met ernstige emotionele, relationele en gedragsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Caroline Jonkman op 27 mei promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Bij kinderen met ernstige emotionele, relationele en gedragsproblemen is het risico groot dat een plaatsing in een regulier pleeggezin mislukt. Therapeutische gezinsverpleging (TGV) is gericht op het vergroten van de opvoedvaardigheden van pleegouders en het verminderen van emotionele en gedragsproblemen van pleegkinderen. Bij Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P) wordt het pleegkind vóór het naar een pleeggezin gaat negen maanden bij professionele opvoeders geplaatst, waar wordt gewerkt aan de gedragsproblemen en de sociale competenties van het kind.
Jonkman verwachtte dat MTFC-P het gedrag van de kinderen meer zou verbeteren dan TGV, maar dat bleek niet het geval. Ze vond geen grote verschillen tussen de gedrags- en gehechtheidsproblemen van beide groepen kinderen en geen verschillen in opvoedstress van de pleegouders. Wel waren er verschillen in de ontwikkeling van posttraumatische stressklachten bij de kinderen.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut