Site-navigatie

Kind gedetineerde krijgt te weinig begeleiding

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Er is te weinig professionele steun en begeleiding voor kinderen van gedetineerde moeders. Dat concludeert het Verwey-Jonker Instituut in een rapport dat op 16 juni werd gepresenteerd.
Professionele zorgaanbieders missen vaak de vaardigheden en instrumenten om deze kinderen en hun tijdelijke verzorgers te begeleiden. Medewerkers van het vrijwilligersproject ‘Wie let er op de kleintjes’ van Humanitas kunnen deze hulp wel bieden. Volgens het Verwey-Jonker Instituut wordt de doelgroep nog te weinig bereikt doordat gemeenten en professionals het project niet kennen.
Vrijwilligers van ‘Wie let er op de kleintjes’ bieden kinderen de gelegenheid om in vertrouwen te praten,  begeleiden hun tijdelijke verzorgers en brengen hun netwerk in kaart. Ook signaleren zij eventuele problemen.
Per jaar belanden de moeders van ongeveer vierduizend kinderen in de gevangenis. Deze kinderen hebben een groter risico op gedragsproblemen en latere delinquentie.
Bron: Verwey-Jonker Instituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Er is te weinig professionele steun en begeleiding voor kinderen van gedetineerde moeders. Dat concludeert het Verwey-Jonker Instituut in een rapport dat op 16 juni werd gepresenteerd.
Professionele zorgaanbieders missen vaak de vaardigheden en instrumenten om deze kinderen en hun tijdelijke verzorgers te begeleiden. Medewerkers van het vrijwilligersproject ‘Wie let er op de kleintjes’ van Humanitas kunnen deze hulp wel bieden. Volgens het Verwey-Jonker Instituut wordt de doelgroep nog te weinig bereikt doordat gemeenten en professionals het project niet kennen.
Vrijwilligers van ‘Wie let er op de kleintjes’ bieden kinderen de gelegenheid om in vertrouwen te praten,  begeleiden hun tijdelijke verzorgers en brengen hun netwerk in kaart. Ook signaleren zij eventuele problemen.
Per jaar belanden de moeders van ongeveer vierduizend kinderen in de gevangenis. Deze kinderen hebben een groter risico op gedragsproblemen en latere delinquentie.
Bron: Verwey-Jonker Instituut

Nederlands Jeugd instituut