Site-navigatie

Kinderombudsman: Regel hulp aan 18-plussers beter

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Hulp aan jongeren uit de jeugdzorg na hun 18e jaar is nog steeds niet goed geregeld. Dat constateert de Kinderombudsman uit onderzoek. Hij roept gemeenten en hulpverleners op om maatregelen te treffen om de hulp voort te zetten.
Uitgangspunt van hulp moet de hulpbehoefte van de jongere zijn en niet de knip in de hulpverlening tussen minderjarig en meerderjarig, meent kinderombudsman Marc Dullaert. Hij adviseert te onderzoeken of verplichte hulpverlening ingevoerd kan worden voor risicojongeren die zorgmoe zijn. De staatsecretarissen van VWS en VenJ voelen hier niet voor. Zij menen dat gemeenten en hulpverleners verscherpt alert moeten zijn en geschikte zorg moeten regelen.
Verder adviseert de Kinderombudsman hulpverleners om vanaf 16 jaar een hulpvoortzettingsplan met de jongere op te stellen, waarin de hulpbehoefte van de jongere wordt beschreven. Een risicotaxatie moet uitwijzen of de 18-jarige in een veilige omgeving terechtkomt. Ook adviseert de Kinderombudsman om een coach, mentor of bewindvoerder aan te stellen.
Bron: ANP; Kinderombudsman; NRC, 21 mei 2015

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Hulp aan jongeren uit de jeugdzorg na hun 18e jaar is nog steeds niet goed geregeld. Dat constateert de Kinderombudsman uit onderzoek. Hij roept gemeenten en hulpverleners op om maatregelen te treffen om de hulp voort te zetten.
Uitgangspunt van hulp moet de hulpbehoefte van de jongere zijn en niet de knip in de hulpverlening tussen minderjarig en meerderjarig, meent kinderombudsman Marc Dullaert. Hij adviseert te onderzoeken of verplichte hulpverlening ingevoerd kan worden voor risicojongeren die zorgmoe zijn. De staatsecretarissen van VWS en VenJ voelen hier niet voor. Zij menen dat gemeenten en hulpverleners verscherpt alert moeten zijn en geschikte zorg moeten regelen.
Verder adviseert de Kinderombudsman hulpverleners om vanaf 16 jaar een hulpvoortzettingsplan met de jongere op te stellen, waarin de hulpbehoefte van de jongere wordt beschreven. Een risicotaxatie moet uitwijzen of de 18-jarige in een veilige omgeving terechtkomt. Ook adviseert de Kinderombudsman om een coach, mentor of bewindvoerder aan te stellen.
Bron: ANP; Kinderombudsman; NRC, 21 mei 2015

Nederlands Jeugd instituut