Site-navigatie

Mutsaersstichting geen partner meer in Veilig Thuis

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Veertien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben besloten de samenwerking met de Mutsaersstichting te beëindigen voor de uitvoering van Veilig Thuis. Reden is het ontbreken van een goede samenwerkingsrelatie. Dat meldde het ministerie van VWS op 21 mei.
De Mutsaersstichting was tot de start van Veilig Thuis op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taken van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Noord- en Midden-Limburg. De AMK-functie werd in deze regio tot 1 januari uitgevoerd door bureau jeugdzorg. Binnen Veilig Thuis moesten de twee partijen samenwerken, maar dit verliep niet volgens afspraak. Door de vermenging van taken binnen de Mutsaersstichting was er te weinig eenduidige aansturing en onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Verschillende pogingen om de samenwerking te verbeteren hadden onvoldoende effect.
Bureau Jeugdzorg Limburg is vanaf 1 juli volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van Veilig Thuis.
Bron: Ministerie van VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Veertien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben besloten de samenwerking met de Mutsaersstichting te beëindigen voor de uitvoering van Veilig Thuis. Reden is het ontbreken van een goede samenwerkingsrelatie. Dat meldde het ministerie van VWS op 21 mei.
De Mutsaersstichting was tot de start van Veilig Thuis op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taken van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Noord- en Midden-Limburg. De AMK-functie werd in deze regio tot 1 januari uitgevoerd door bureau jeugdzorg. Binnen Veilig Thuis moesten de twee partijen samenwerken, maar dit verliep niet volgens afspraak. Door de vermenging van taken binnen de Mutsaersstichting was er te weinig eenduidige aansturing en onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Verschillende pogingen om de samenwerking te verbeteren hadden onvoldoende effect.
Bureau Jeugdzorg Limburg is vanaf 1 juli volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van Veilig Thuis.
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut