Site-navigatie

‘Ondersteun kind van ouder met psychische problemen’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen van ouders met psychische problemen hebben last van de psychische problemen van hun ouders. Ze ervaren stress doordat zij de ouderrol overnemen en maken kans zelf problemen te ontwikkelen. Dat stelt Linda van Loon, die op 3 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.
Van Loon vergeleek jongeren met een ouder met psychische problematiek met jongeren met ouders zonder psychische problemen. Bij ouders met psychische problemen was de sfeer in het gezin negatiever en was de interactie tussen ouder en kind minder positief. Jongeren blijken dan meer problemen te hebben zoals angst en agressie. Als ouders betrokken zijn en weten wat er in hun kinderen omgaat en als kinderen meer vertellen aan hun ouders draagt dat eraan bij dat ze zich positief kunnen ontwikkelen.
Het is van belang om aan volwassen patiënten te vragen of zij thuiswonende kinderen hebben om vroegtijdig preventieve ondersteuning te bieden, zegt Van Loon. Als jongeren zich minder zorgen maken en gewoon kind kunnen zijn, ontwikkelen zij zelf minder problemen.
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen van ouders met psychische problemen hebben last van de psychische problemen van hun ouders. Ze ervaren stress doordat zij de ouderrol overnemen en maken kans zelf problemen te ontwikkelen. Dat stelt Linda van Loon, die op 3 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.
Van Loon vergeleek jongeren met een ouder met psychische problematiek met jongeren met ouders zonder psychische problemen. Bij ouders met psychische problemen was de sfeer in het gezin negatiever en was de interactie tussen ouder en kind minder positief. Jongeren blijken dan meer problemen te hebben zoals angst en agressie. Als ouders betrokken zijn en weten wat er in hun kinderen omgaat en als kinderen meer vertellen aan hun ouders draagt dat eraan bij dat ze zich positief kunnen ontwikkelen.
Het is van belang om aan volwassen patiënten te vragen of zij thuiswonende kinderen hebben om vroegtijdig preventieve ondersteuning te bieden, zegt Van Loon. Als jongeren zich minder zorgen maken en gewoon kind kunnen zijn, ontwikkelen zij zelf minder problemen.
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Nederlands Jeugd instituut