Site-navigatie

Programma vergroot kennis over voorkomen suïcide

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Deelname aan het suïcidepreventieprogramma Mental Health Online vergoot de kennis en het zelfvertrouwen van beroepskrachten op het gebied van suïcidepreventie onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek waarop Rezvan Ghoncheh 23 juni promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Ghoncheh ontwikkelde acht korte e-learningmodules over signalering, bejegening en verwijzing van suïcidale jongeren. Vervolgens onderzocht zij de effectiviteit van deze modules. 94 beroepskrachten uit zorg en onderwijs die met jongeren werken, volgden de e-learningmodules. Daarna mat Ghoncheh met vragenlijsten hun kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot suïcidaliteit onder adolescenten. Hun feitelijke kennis, waargenomen kennis en waargenomen zelfvertrouwen waren na de scholing significant beter dan die van een controlegroep. Ook drie maanden later waren er nog significante verschillen met de controlegroep.
Volgens Ghoncheh kunnen beroepskrachten die regelmatig contact hebben met jongeren een belangrijke rol spelen in de suïcidepreventie. Door trainingen aan te bieden via e-learning is het makkelijker hen te bereiken.
Bron: VU

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Deelname aan het suïcidepreventieprogramma Mental Health Online vergoot de kennis en het zelfvertrouwen van beroepskrachten op het gebied van suïcidepreventie onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek waarop Rezvan Ghoncheh 23 juni promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Ghoncheh ontwikkelde acht korte e-learningmodules over signalering, bejegening en verwijzing van suïcidale jongeren. Vervolgens onderzocht zij de effectiviteit van deze modules. 94 beroepskrachten uit zorg en onderwijs die met jongeren werken, volgden de e-learningmodules. Daarna mat Ghoncheh met vragenlijsten hun kennis en zelfvertrouwen met betrekking tot suïcidaliteit onder adolescenten. Hun feitelijke kennis, waargenomen kennis en waargenomen zelfvertrouwen waren na de scholing significant beter dan die van een controlegroep. Ook drie maanden later waren er nog significante verschillen met de controlegroep.
Volgens Ghoncheh kunnen beroepskrachten die regelmatig contact hebben met jongeren een belangrijke rol spelen in de suïcidepreventie. Door trainingen aan te bieden via e-learning is het makkelijker hen te bereiken.
Bron: VU

Nederlands Jeugd instituut