Site-navigatie

‘Tekort aan hulp en opvang loverboyslachtoffers’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Door een stijging van het aantal slachtoffers van loverboys is er een tekort aan gespecialiseerde opvang- en behandelplekken. Dat stelt Linda Terpstra, directeur van Fier, in een bericht op een site van VWS.
Het aantal nieuwe getraumatiseerde jonge vrouwen dat hulp zoekt groeit nog steeds, staat op Huiselijk geweld.nl. In Limburg is het aantal meldingen van slachtoffers van loverboys zelfs verdubbeld. Daardoor blijven er wachtlijsten bestaan, al is er vorig jaar een tweede opvanghuis in Rotterdam geopend. Er zijn momenteel twee landelijke voorzieningen: behalve in Rotterdam kunnen loverboyslachtoffers voor bescherming en zorg ook in Leeuwarden terecht bij een gespecialiseerde voorziening.
Uit onderzoek blijkt dat wachtlijsten herhaald slachtofferschap in de hand werken. Terpstra dringt erop aan dat gemeenten meer geld beschikbaar stellen voor specialistische zorg aan de groeiende groep slachtoffers.
Bron: Ministerie van VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Door een stijging van het aantal slachtoffers van loverboys is er een tekort aan gespecialiseerde opvang- en behandelplekken. Dat stelt Linda Terpstra, directeur van Fier, in een bericht op een site van VWS.
Het aantal nieuwe getraumatiseerde jonge vrouwen dat hulp zoekt groeit nog steeds, staat op Huiselijk geweld.nl. In Limburg is het aantal meldingen van slachtoffers van loverboys zelfs verdubbeld. Daardoor blijven er wachtlijsten bestaan, al is er vorig jaar een tweede opvanghuis in Rotterdam geopend. Er zijn momenteel twee landelijke voorzieningen: behalve in Rotterdam kunnen loverboyslachtoffers voor bescherming en zorg ook in Leeuwarden terecht bij een gespecialiseerde voorziening.
Uit onderzoek blijkt dat wachtlijsten herhaald slachtofferschap in de hand werken. Terpstra dringt erop aan dat gemeenten meer geld beschikbaar stellen voor specialistische zorg aan de groeiende groep slachtoffers.
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut