Site-navigatie

Crisisopvang voor jongeren dreigt overvol te raken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut
Organisaties die crisisopvang voor jongeren verzorgen luiden de noodklok: jongeren moeten te lang wachten op de juiste zorg, waardoor hun situatie escaleert. Tijdig doorverwijzen vanuit wijkteams naar de jeugd-ggz gebeurt nog onvoldoende.

Bestuurder Lian Smits van jeugdzorginstelling Kompaan en De Bocht in het Brabantse Goirle zegt dat de situatie nijpend is. Directeur Ronald Buijs van Yulius in Dordrecht vangt al 10 procent extra kinderen op uit andere regio’s maar krijgt daar niet volledig voor betaald. Ook Robert Vermeiren, directeur patiĆ«ntenzorg van Curium LUMC in Leiden, wordt vaak gebeld door instellingen uit andere delen van het land die jongeren willen plaatsen, maar zelf geen plek hebben. In de regio Zuid Holland Zuid dreigt een opnamestop door opgelegde bezuinigingen.

Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut meent dat het te vroeg is om vast te stellen wat de oorzaak is van de volle crisisopvang. De meeste verwijzingen naar de jeugd-ggz verlopen via de huisarts en nog niet via de wijkteams. ‘Specialistische kennis is in de eerste lijn nog in opbouw, net als de werkwijze van wijkteams.’

Bron: AD 27 en 28 juli 2015; Omroep Brabant; Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut