Site-navigatie

Digitale kaart bundelt innovatie jeugdbescherming

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De Innovatiekaart Jeugdbescherming toont verschillende werkwijzen van gemeenten voor jeugdbescherming. Op de digitale landkaart, gepubliceerd door de VNG, lichten regio’s met een innovatieve aanpak op.

Hoe de regie op jeugdbescherming wordt uitgevoerd, staat overzichtelijk op de kaart. De regio Haarlemmermeer heeft bijvoorbeeld een casusoverleg ‘Bescherming’ met de gemeente als voorzitter, waarbij het gezin in principe aanwezig is. In dat overleg worden de zorgen samen met het gezin vroegtijdig besproken. Deze aanpak leidt nu al tot minder maatregelen. De regio Zuid Holland Zuid kent een ‘Beschermingstafel Jeugd’. De jeugdbeschermers besluiten in een overleg welke route wordt gevolgd: vrijwillige hulp, preventieve jeugdbescherming met of zonder raadsonderzoek of direct een raadsonderzoek. In Veere hebben ze ‘Opschaaltafels’ en in Laren ‘Overleg Veilig Verder’, waarbij de gemeente de ambitie heeft om één doorlopend werkproces van vrijwillig naar drang naar dwang te maken. Daarvan zijn ook schoolverzuim en meldingen aan de Raad voor de Kinderbescherming een onderdeel.

De Innovatiekaart Jeugdbescherming is binnenkort ook te bekijken op smartphones en tablets.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nederlands Jeugd instituut