Site-navigatie

Geweld in jeugdzorg en pleeggezin nader onderzocht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De Commissie ‘Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg’ gaat bekijken of er onderzoek nodig is naar fysieke en psychische kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben de commissie 13 juli ingesteld.

De commissie staat onder leiding van hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter. Na de zomer gaat de commisssie op zoek naar historisch materiaal. Over de jaren voor 1975 is waarschijnlijk niet veel meer te achterhalen. De leden voeren ook gesprekken met werkers in de jeugdzorg en vroegere slachtoffers van psychisch en fysiek geweld. Aanleiding voor de voorstudie zijn gesprekken met inmiddels volwassen slachtoffers van kindermishandeling in de jeugdzorg. Zij willen vooral erkenning van de overheid voor wat hen als kind is aangedaan.

De commissie verwacht in mei 2016 haar eerste rapport uit te brengen. Dan zal het kabinet besluiten of nader onderzoek nodig is.

Bron: Zorg+Welzijn; ANP

Nederlands Jeugd instituut