Site-navigatie

Kamervragen over medische gegevens in jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

D66-Kamerlid Vera Bergkamp, Linda Voortman van GroenLinks en Mona Keijzer van het CDA hebben Kamervragen gesteld aan de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Klaas Dijkhoff van VenJ over een regeling om beroepskrachten in de jeugdhulpverlening te verplichten medische gegevens aan de gemeente te verstrekken. Deze verplichting is niet door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Van Rijn en Dijkhoff bedachten samen met het VNG een tussentijdse regeling omdat sommige gemeenten weigeren jeugdhulpaanbieders te betalen door het ontbreken van medische gegevens op de factuur. In de Jeugdwet is niet opgenomen dat een dergelijke tussentijdse regeling zonder goedkeuring van de Tweede Kamer mogelijk is.

Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt geen bezwaar zolang gemeenten de medische gegevens niet verwerken om de declaratie te controleren totdat de Jeugdwet is aangepast. De jeugdhulpverleners moeten de informatie die ze over cliƫnten geven zo minimaal mogelijk houden. De informatie moet voldoende zijn om de rekening te kunnen betalen en om fraude tegen te kunnen gaan.

Op 20 april dienden kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, verpleegkundigen, ouders en belangenverenigingen een petitie in bij de Tweede Kamer over de garantie dat het medisch beroepsgeheim in de jeugdhulp wordt gerespecteerd.

Bron: NOS; Privacy Barometer

Nederlands Jeugd instituut