Site-navigatie

Monitor: Toegang tot jeugdhulp nog niet goed

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De toegang tot en de verwijzing naar jeugdhulp verloopt nog steeds niet goed. Dat leidt tot onduidelijkheid en vertraging in het geven van de juiste zorg aan kinderen, concludeert de Monitor Transitie Jeugd in zijn tweede kwartaalrapportage.

In zijn eerste rapportage meldde de monitor dat er problemen zijn met de informatievoorziening aan cliënten. Die problemen zijn nog niet verholpen. De monitor krijgt schrijnende meldingen binnen over situaties waar het echt niet goed gaat en gezinnen soms maanden zonder hulp zitten. Een ouder zegt bijvoorbeeld dat er geen contract is met de ggz-instelling in de gemeente. Pas over een half jaar is er plaats in de ggz-instelling waar de gemeente een contract mee heeft. Met de cliënt gaat het ondertussen steeds slechter.

De monitor beveelt gemeenten aan ervoor te zorgen dat er genoeg deskundigheid is binnen wijkteams om mensen adequaat te kunnen helpen en te verwijzen. Ook moeten gemeentelijke websites duidelijker aangeven waar mensen terecht kunnen met een vraag. En als het traject loopt, moeten mensen beter op de hoogte gehouden worden.

Bron: Binnenlands Bestuur; Monitor Transitie Jeugd

Nederlands Jeugd instituut