Site-navigatie

Transitie krijgt een 4,3 van werkers in de jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Beroepskrachten in de jeugdhulp zijn niet tevreden over de hulp die ze kunnen bieden sinds de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten. Dat blijkt uit ledenonderzoek onder medewerkers in de jeugdhulp van Totta Research in opdracht van vakbond FNV Zorg & Welzijn.

Driekwart van hen geeft de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten een onvoldoende, gemiddeld krijgt de transitie een 4,3 als rapportcijfer. Medewerkers met een leidinggevende of managementfunctie zijn iets minder ontevreden dan pedagogisch medewerkers en jeugdbeschermers. De helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat hun organisatie wachtlijsten heeft. Daarnaast verwacht 27 procent in de toekomst wachtlijsten.

Positiever zijn de leden over de wijkteams. Medewerkers die onderdeel zijn van een wijkteam oordelen positief over de samenwerking, samenstelling, deskundigheid en kennis binnen het team. Totta ondervroeg in totaal 759 beroepskrachten in de jeugdhulp.

Bron: FNV Zorg & Welzijn; Binnenlands Bestuur; Zorg+Welzijn

Nederlands Jeugd instituut