Site-navigatie

Van Rijn wil tekorten jeugdhulp niet aanvullen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Gemeenten die tekort komen op hun budget voor jeugdhulp moeten dat zelf oplossen. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) over de gemeente Leeuwarden, die een tekort van minstens 10 procent vreest.

Van Rijns weigering geldt ook als sprake is van een grotere ‘zorgconsumptie’ en daarmee hogere kosten dan begroot. Deze maand komen de eerste cijfers beschikbaar over het werkelijke jeugdhulpgebruik na de decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente Leeuwarden vreest op basis van een eigen inventarisatie een tekort van 3 tot 5 miljoen euro, op een budget van 30 miljoen.

Eventuele tekorten mogen niet op kinderen worden afgewenteld. Leeuwarden heeft hem verzekerd dat daarvan geen sprake zal zijn, schrijft Van Rijn aan de Kamer. Hij weet niet of dit ook in andere gemeenten speelt. De staatssecretaris is niet van plan in te grijpen als gemeenten in de problemen komen. De gemeenteraad dient erop toe te zien dat alle kinderen en gezinnen de juiste hulp krijgen, stelt Van Rijn.

Bron: Binnenlands Bestuur; Tweede Kamer

Nederlands Jeugd instituut