Site-navigatie

Aantal hulpvragen Defence for Children verdubbeld

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het aantal kinderen, ouders en beroepskrachten dat zich in de eerste helft van 2015 bij Defence for Children meldde met hulpvragen rond jeugd- en familierechtkwesties is verdubbeld in vergelijking met de eerste helft van 2014. Dat meldt Defence voor Children.

Het aantal hulpvragen steeg ten opzichte van 2014 met bijna 55 procent tot 251. De hoeveelheid vragen over voogdij, omgangsregeling en echtscheiding verdubbelde. Meldingen over jeugdhulp namen met ongeveer 20 procent toe tot 76, vooral vragen over pleegzorg en kinderbeschermingsmaatregelen. Ook het aantal hulpverzoeken over gehandicapte kinderen steeg in 2015.

Nieuw zijn hulpvragen over politiegeweld: in de eerste helft van dit jaar kwamen er veertien meldingen binnen, terwijl er in de eerste helft van 2014 geen waren. Opvallend gestegen is verder het aantal zaken over armoede. Daarnaast nam de multiproblematiek binnen gezinnen toe. Volwassenen hadden in 2015 vaker klachten over instanties die vermoedens van kindermishandeling of misbruik niet serieus namen.

Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut