Site-navigatie

Huiselijk geweld deel van monitor kindermishandeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Monitor Aanpak Kindermishandeling bevat vanaf 1 januari ook informatie over huiselijk geweld, zodat gemeenten kunnen beschikken over een integraal sturingsinstrument. Dat heeft het Nederlands Jeugdinstituut bekendgemaakt.

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, waaraan ongeveer tweehonderd gemeenten deelnemen, geeft gemeenten een overzicht van de plaatselijke stand van zaken in de aanpak van kindermishandeling. De monitor bevat prevalentiecijfers van Veilig Thuis, gegevens over het gemeentelijk jeugdbeleid, algemene informatie over de jeugd in de gemeente, en kennis over een effectieve aanpak van kindermishandeling. Gemeenten hebben inzicht in hun eigen gegevens en kunnen die vergelijken met landelijke gegevens en geanonimiseerde informatie over andere gemeenten. Deelname aan de monitor is gratis.

Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de aanpak van alle vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en geweld tegen ouderen. Na de uitbreiding biedt de monitor hen geïntegreerde informatie over de plaatselijke stand van zaken en de aanpak van huiselijk geweld.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut