Site-navigatie

Inspecties tevreden over JJI Lelystad

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De samenwerkende jeugdinspecties oordelen overwegend positief over de particuliere justitiƫle jeugdinrichting Lelystad, onderdeel van Intermetzo. Dat heeft de Inspectie Jeugdzorg op 14 augustus bekendgemaakt.

Justitiƫle jeugdinrichting (JJI) Lelystad biedt jongeren voldoende ruimte voor activiteiten op het gebied van onderwijs, sport en vrijetijdsbesteding. Het leefklimaat is positief. De instelling betrekt ouders en verzorgers goed bij de behandeling. De instelling evalueert haar eigen handelen goed en signaleert problemen. Het management is toegankelijk voor medewerkers en jongeren.

De inspecties zijn kritisch over de interne veiligheid. Er is geen snel inzetbaar Intern Bijstandsteam. Het toezicht is niet overal voldoende en niet alle medewerkers zijn voldoende getraind in het omgaan met geweld en agressie. In het drugsontmoedigingsbeleid moet meer maatwerk komen.

Verder willen de inspecties verbetering van het personeelsbeleid. Er zijn te weinig hbo-geschoolde groepsleiders. Het personeel handelt niet altijd in overeenstemming met de beveiligingsinstructies. Sommige groepen hebben een hoog ziekteverzuim.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut